…efekt z výšky, užitek z nadhledu…

Fotogrammetrie

  • 2D snímky ve vysokém rozlišení a přesnosti – až 2 cm/p
  • 3D modely terénu a objektů
  • skenování terénu s LIDAR senzorem
  • počítání kubatur, rozměry objektů a ploch
  • pracuje se v souřadnicových soustavách WGS84 a S-JTSK